Kršitev pacientovih pravic

1. Prva zahteva za obravnavo pacientovih pravic se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri:

 

Sedež:

Vivagib, zasebna fizioterapija d.o.o.
Gozdna ulica 24, 2327 Rače

 

Zahtevo lahko vložite vsak prvi ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure.

V skladu z 58. Členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS., št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic imenovana pristojna oseba:

 

Rebeka Šnuderl, dipl.fth.
Sedež: Zasebna fizioterapija Sirius, Ptujska c. 17, Miklavž na Dravskem polju
Tel. št.: 02/629 53 22, 041/934 726

 

2. Zastopnik pacientovih pravic:

 

Pacientom nudi brezplačno pravno pomoč, ter mu svetuje pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva , zavarovanja in izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

Sedež:

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor,
Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor

 

Vlasta Cafnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor
Tel.; 02/33-31-264, mobitel: 051 217 424 E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si
Uradne ure: Torek od 10.00 do 18.00 / Sreda od 8.00 do 13.00
Uradne ure po telefonu: ponedeljek od 8:00 do 11:00 / sreda od 15:00 do 17:00

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor
Tel.; 02/33-31-263, mobitel: 030 464 204 E-pošta: adela.postruznik@nijz.si
Uradne ure: Ponedeljek od 10.00 do 18.00 / Sreda od 8.00 do 16.00


Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.


Informacije o naročanju pacientov pri zastopnicah:


Torek in petek: od 8.00 do 12.00

Tel. Številka: 041 681 304